Turisme Rural Girona participa en el Projecte EpirEMed – Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies

L’Associació Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu participa en el projecte EPirEMed – Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies que té com a objectiu principal crear i promocionar experiències turístiques sostenibles i transfrontereres en el territori EPirEMed. Aquest territori està format per les comarques de França i de Catalunya que cavalquen sobre les vessants dels Pirineus més influenciades per la Mediterrània i que, alhora, limiten entre si a banda i banda de la frontera, des de la Cerdanya fins al mar.

Amb un pressupost global de més d’1,4 milions d’euros, EPirEMed es durà a terme fins al novembre de 2021. Aquest està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals
El projecte vol promocionar els serveis i productes turístics sostenibles presents en el territori EPirEMed; crear 12 experiències turístiques sostenibles i transfrontereres (TST) en el territori Epiremed, detallant les PIME o DMC que les desenvolupen, gestionen i comercialitzen; i ajudar a les petites i mitjanes empreses a donar a conèixer els serveis i productes turístics sostenibles que ofereixen.

Per entrar a formar part del projecte, s’utilitzaran dos criteris basats en dues prioritats: mobilitat sostenible i no-estacionalitat, vinculant el turisme rural (clau per a una estratègia socialment sostenible) amb alternatives de transport sostenible, i impulsant també nous productes de turisme transfronterer emblemàtics, com el tren transpirinenc Barcelona -Tolosa. Cal destacar que les empreses que s’involucrin de manera activa i efectiva en el desenvolupament d’experiències de turisme sostenible transfronterer (TST) gaudiran d’un posicionament prioritari en les plataformes de promoció EPirEMed.

EPirEMed seleccionarà l’oferta de serveis, productes i experiències a promocionar basant-se en la sostenibilitat, la qualitat i el valor afegit tant per al turista com per al territori, vinculant el turisme rural i de muntanya amb les alternatives de transport sostenible. Transport, Allotjament, Alimentació, Activitats o Mediació poden ser simples “serveis” o bé ser autèntiques “experiències” en la mesura en què hi hagi un valor afegit especialitzat per al turista o per al territori.

Territori EPirEmed
El territori Epiremed està format per les comarques de França i de Catalunya que cavalquen sobre les vessants dels Pirineus més influenciades per la Mediterrània i que alhora limiten entre si a banda i banda de la frontera, des de la Cerdanya fins al mar. A la banda catalana hi ha les comarques de La Cerdanya, El Ripollès, La Garrotxa i l’Alt Empordà. I a la francesa la Haute Cerdagne, Le Capcir, Le Conflent «haut et bas », Le Vallespir, Les Albères , Les Aspres, Le Roussillon, Le Ribéral, La Côte Radieuse i la Côte Vermeille. La complicada connectivitat i la manca de socis a l’altra banda de la frontera dificulten la creació d’experiències de turisme sostenible transfronterer (TST) per part de les comarques occidentals de Catalunya, però la seva participació pot permetre complementar l’oferta turística EpirEMed amb moltes altres experiències englobades sota la marca Pirineus.

Socis participants
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, cap de fila)
- Direcció General de Turisme (DGT)
- Turisme Rural Girona
- Confederació del Turisme rural i l’agroturisme de Catalunya (Turalcat)
- Consell Comarcal del Ripollès
- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales
- Office de Tourisme Intercommunale Les Aspres – Thuir
- Office de Tourisme Intercommunale Pyrénées Méditerranée
- Pyrénées Méditerranée Invest (PMI)
- Agence de Développement Touristique des Pyrénées Orientales (ADT)
- Communauté de communes du Vallespir

 

Descarrega't el Flyer en PDF