A l'abril entra en vigor la nova normativa sobre el registre de viatgers

El pròxim mes d'abril entrarà en vigor el nou Reial Decret 933/2021 de Registre de Viatgers, el qual substitueix la normativa anterior. Aquesta nova regulació augmenta considerablement la quantitat de dades a recollir per part de les cases rurals sobre les persones que s'allotgen en aquests establiments, i que s'han de facilitar a l'autoritat corresponent que, en el cas de Catalunya són els Mossos d'Esquadra.

Fa unes setmanes, us informàvem sobre aquesta nova legislació i quin era el sistema de recollida a seguir i com s'havia de comunicar a l'autoritat competent. Des de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics - CEHAT ens informen, però, que després de fer analitzar el contingut del Reial Decret per una empresa especialitzada, i arran de les queixes rebudes sobre la no concreció i la impossibilitat de recollir totes les dades que marca el Reial Decret 933/2021,  el Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya els va informar que, essent conscients que no totes les activitats afectades podien complir la norma, elaboraria un desenvolupament de la normativa específic per cada activitat que encara s'està pendent de rebre.

D'altra banda, el mateix Reial Decret delega al Ministeri de l'Interior l'aprovació de sistemes i procediments per a la transmissió i manteniment de les dades exigides. Però, fins que no es detalli el seu funcionament, cal seguir-ho fent com marcaven les disposicions anteriors sempre i quan no entrin en contradicció, i particularment l'Ordre INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre llibres-registre i partes d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleria i anàlegs. En aquest sentit, CEHAT es conscient de la impossibilitat de complir amb el contingut del Reial Decret en els termes actuals, fet que implica el desconeixement del funcionament de l'activitat de l'hostalatge i, també, el no compliment de la normativa de protecció de dades, com també les disposicions que regulen els pagaments electrònics.

Per tant, davant aquest desconeixement i deixadesa per part de les administracions per resoldre l'aplicació de la normativa, i fins que aquesta no sigui aplicada, des del CEHAT recomanen als establiments hotelers i als allotjaments turístics continuar complimentant la part dels viatgers i comunicar les dades com ho feiem fins ara. Des del CEHAT continuaran treballant per conseguir un text normatiu més ajustat a la realitat del funcionament dels establiments, que compleixi la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i també sobre els sistemes de pagament.

De totes maneres, també en fa una valoració positiva de certs elements de la nova normativa com, per exemple, el fet que no caldrà que els viatgers firmin la documentació, o guardar aquests documents en format paper que respon a la necessitat d'adaptar els procediments administratius comuns de les administracions públiques sobre el dret de les persones a poder-s'hi relacionar a travñes de mitjans electrònics. També és molt important l'obligació d'elaborar els partes dels viatgers, un element molt reclamat des del sector des de fa temps per acabar amb l'anonimat de l'allotjament no reglat.