Mas Molera – Bassegoda

"S’hi res­pira l’ambient autèn­tic de pagès"

421

Aquest allot­ja­ment està sit­uat dins el mateix edi­fici de la masia, a la part de l’antiga masove­ria. Està ori­en­tat a la banda sud-​est, fet que li ofer­eix l’avantatge de poder gaudir d’una vista de la vall del riu Flu­vià, dels camps i boscos de Begudà i de veure l’imponent pic del Bassegoda. També gaudeix d’una gran llu­mi­nosi­tat durant tot el dia, la qual entra pel gran fines­tral.

Totes les dependèn­cies tenen il·luminació nat­ural i fines­tra a l’exterior, i cadas­cuna dis­posa de tot el para­ment nec­es­sari per a qual­sevol estació, atès que MAS MOL­ERA està obert tot l’any. L’allotjament és pri­vat per al client, d’una sola planta i no es com­parteixen espais amb altres per­sones, excepte en les zones exteriors.

Característiques i Certificacions:

Equipaments:

Espais:

Activitats internes:

La casa no ha configurat aquest apartat.

Oferta de l'Entorn:

7 km55 km10 km34 km30 km35 km5 km12 km65 km

Altres allotjaments d'aquest propietari:

Fitxa actualitzada el 24/09/2020

Contacta amb el propietari

Gemma, Roser i Ramon
L’antic mas es va anar ampliant al llarg dels segles fins a contenir dues estances. La més antiga fou destinada a la masoveria. Avui, hi tenim els allotjaments per 4 persones , amb llar de foc, confortables, vistes a les muntanyes properes, i amb tot el confort per passar uns dies ben agradables per la comarca de la Garrotxa amb familia.
    Entenc i Accepto la Política de Privacitat    Si t'ha agradat, comparteix!